Thứ Năm, tháng 4 11, 2013

* Lại thu 02


Ảnh Internet
Ngắt bỏ đi đóa tàn hương,
Mà ngơ ngẩn đợi mình vương gai đời.
Cho người đi mãi đi thôi.
Có không nhìn lại một thời khổ đau.

Cùng nhau đói,lạnh,cháo rau,
Nuôi yêu thương đó ngấm sâu trong hồn.
Sương thu như lệ ai tuôn?

Tối nay viết lại...giọng  buồn... nhớ tên.