Thứ Bảy, tháng 4 13, 2013

* Lại thu 04
Thu trao thương nhớ cho người,
Treo tình lơ lững giữa trời mờ sương.
Người đi mang mối tơ vương,
Người về ngớ ngẩn góc vườn năm xưa.
Còn màu nắng thu giữa trưa,
Tôi còn mê mẫm,em vừa giấc ngon.
Phồng căng ngực nóng môi son,
Tôi còn náo nức vò tròn bâng quơ...