Thứ Năm, tháng 4 18, 2013

* Trò chơi
Đất vuông bốn cạnh đủ chưa?
Trời tròn có biết đã vừa lòng ai!
Bốn chân dê,ngựa,heo,nai...
Nhanh chậm có lúc ngã dài đường trơn.

Điều 4 hiến pháp khôn hơn,
Dân Việt nào thoát qua cơn xích xiềng.

Đừng chê con muỗi điên điên,
Nó thích hút máu tạo nên quyền hành,
Máu đời tanh muỗi càng tanh,
Không bay rồi cũng chui nhanh hơn người...