Thứ Sáu, tháng 4 05, 2013

* Được gì...


Nguyên Thiều,Bình Định


Nghe người ca Paris thơ và đẹp,
Thật không đây hay gỉa ước hát theo,
Níu vai người vạt áo rách tả tơi,
Vẫn cứ hát ồ Paris thật tuyệt!

Mình chưa biết trời Cali. rộng,hẹp?
Nghe người khen lòng cũng thấy nôn nao,
Phố ở đâu cũng sáng vẻ tự hào,
Rực nắng mới cho mắt người chới với.

Chưa đến Bắc Kinh chưa vào Thượng Hải,
Nét khuynh thành của Trung Cộng ngày nay,
Cái gì sau bộ mặt mới đổi thay,
Là sản phẩm của tập đoàn gian xảo.Dấu vết chiến tranh trên quê mình đầy dẫy...
Người đã gieo ai xây đắp lại đây?
Sau 40 năm sao chẳng thấy được gì?
Vẫn cam phận ngậm hờn đau vinh nhục!