Thứ Tư, tháng 4 10, 2013

* Lại thu


Ảnh Internet
Melbourne nay lại sang thu,
Vườn xưa còn vết sương mù chưa tan.
Không em lòng mãi xốn xang,
Vàng thâm màu lá anh càng xót xa.
Thu rồi qua ,thu sẽ qua,
Anh còn đứng lặng ngắm tà dương trôi.
Vầng mây xám ráng chân trời,

Trong làn gío nhẹ còn lời nhớ nhung...