Thứ Hai, tháng 4 15, 2013

* Lại thu 05Melbourne giữa mùa thu,
Mây mù còn trĩu nặng,
Yarra(*) sông thiếu nắng,
Marib.(*) tối không hay!


Mưa hôm nay nhiều đấy,
Cây Trâm khoe trái đầy,
Chín đỏ-ánh đèn lay,
Tôi vô tình nào hay!

Thu đang xây cơn lạnh,
Gọi mùa đông sắp về,
Cho cuộc tình tái tê,
Tôi,em và cơn mê...

Ghi chú (*) Tên 2 con sông Yarra và Maribyrnong chảy quanh thành phố Melbourne.