Thứ Tư, tháng 1 01, 2014

* HAPPY NEW YEAR 2014


                                                      HAPPY NEW YEAR 2014 

New York
Luân Đôn


Moscow


Lithuania

Malaysia

Dubai

Miền Nam Pháp Quốc


Bắc Hàn


Đài Loan


Tokyo, Japan


Hong Kong


Úc