Thứ Năm, tháng 1 23, 2014

* Mai trắng

Mai nở biết xuân sang,
Thường mai hoa sắc vàng,
Cũng có khi màu đỏ,
Đèn đêm giăng đầu ngỏ,
Sáng cả phố lòng tôi.


Ai bảo xuân không sang!
Quá cái lạnh đông tàn,
Như còn trong tê tái,
Cho tình người ngài ngại.
Ngờ vực cả thời gian.


Tôi vẫn mãi hoang mang,
Mai rồi nở sẽ tàn,
Tròn thân trườn qua gút,
Tìm cho mình bóng Bụt!
Yên tĩnh đời hoang mang.

Tôi nhặt cành mai trắng,
Trong màu nắng phôi phai,
Mùa xuân trên phận người,
Mai một nụ tinh khôi,
Trong mắt trên môi tôi...