Thứ Năm, tháng 1 30, 2014

Chúc Xuân Giáp Ngọ


Sức ngựa chỉ tiến không lùi,
Mong năm này đạt đủ mùi thơm ngon.

Tuổi ngựa là tuổi sung ,son,
Dồi dào mọi thứ có còn gì chê...Lỡ quá vui nhớ lối về,
Đường nào én cũng đề huề thấp cao.

Hoa thơm nhiều lắm vườn đào,
Bóng xuân tựa nhánh liễu cao biết tầm.

Tri âm một dạ giữ cầm,
Phường ong bướm đậu xa gần cao bay.

Ngộ thay xuân cứ vơi đầy,
Đón xuân mở rộng vòng tay ôm đàn.

Chiều nay...lòng dạ xốn xang,
Bên kia,bên nớ ai nàng bên ta...haha!