Thứ Hai, tháng 1 13, 2014

Thương sao

Về lại Sài gòn chiều nay,
Sau ba ngày dạo miền Tây một mình.
Thương sao sông nước hữu tình,
Thương sao màu lá tươi xanh ngợp đồng...

Núi Ba cô: Khu di tích khảo cổ Óc Eo


Cánh cò thẳng lướt theo dòng,
Gió vờn lúa mỡn, nhánh sông Hậu-Tiền.

Ta tìm em ...để gặp em,

Một đêm hội ngộ, một miền đam mê...