Thứ Ba, tháng 1 07, 2014

* Thôi

Viết hoà với SS. trên HX. "Thôi".

Ảnh lịch 2014 internet
Sao đành "thôi" vậy Thuỷ ơi
cứ giữ thế cho đời vui chứ lị!
của thế gian một trời mộng mị,
đây niềm vui và đó cũng niềm vui.

cho thơ ngập cả hồn tôi...
cho xuân tình sống lại thời tình xuân,
quên hẳn đi luật đời "không, có"
còn chút tình muôn thuở trong thơ..