Thứ Sáu, tháng 1 31, 2014

* Cung Chúc Tân Xuân

Chủ biên trang thơ locbach chúc Xuân :
An Khang,Thịnh Vượng và hạnh phúc ở cùng với bạn đọc suốt năm Giáp Ngọ .


Thơ như là tiếng lòng tôi,
Buông cương đời ngựa mãi hoài đích trông.
Tỏ bày bao nỗi chờ mong,
Vó cau muôn dặm vẫn không chân chùng.