Thứ Năm, tháng 1 02, 2014

* Là là anh

Gởi:  Sen-Tuân,Vĩnh Phước,Minh Nguyệt,Xuân Lan và Thanh Bình.

Mình vui được gọi là anh,
Nhưng Bình phân giải rằng anh là là...
Chẳng muốn nghe tiếp là là...
Mình chỉ nhận lấy là là anh thôi.

Lan,Nguyệt,Phước,Lộc,Bình và Sen (bên phải)

Bốn mươi năm trước im lời,
Hôm nay may lắm được ngồi bên nhau.
Khánh Vy tách cà phê nâu,
Râm rang chuyện cũ trao nhau nỗi niềm.


Cùng trang lứa : nam vai em?
Nhưng Sen dẫn giải ca thêm dao lời.
Dẫu cho cách biệt tuổi đời!
Phái nam tuổi nhỏ ,Bình ơi vẫn là...
Là là anh thật đó nha!