Thứ Năm, tháng 1 16, 2014

* Tây Ninh

Lần nữa trở lại Tây Ninh,
Hai ngày chưa đủ cho mình hiểu ta.
Tha La xóm đạo năm xưa,
Qua rồi đoản khúc nhạc mùa chiến chinh.

Gốc cây cổ thụ rừng Tây Ninh
Cục R còn đó dáng hình,
Hố bom lối cũ rêu xanh lấp đầy.
Núi Đen cao lên cáp dây,
Lưng trời nghe tiếng chim bầy gọi nhau.
Chùa thiên linh giải niềm đau,
Cho người cùng khổ thấm câu nhân tình.
Cho mình thương lấy lại mình,
Còn bao ngăn cách chỉ mành giao đưa.
Cho mẹ yên được giấc trưa...