Thứ Hai, tháng 1 27, 2014

* Hoá thạch

Cây hoá thạch đợi nghìn năm tuổi,
Tình người buồn bóng cuối đường mây,
Chơ vơ cùng gió heo may,
Điểm sương bao lớp đắng cay bao lần.

Cây hoá  thạch Đồng Xanh,Pleiku.

Ta cứ mãi phân vân tình lỡ,
Mãi ngậm ngùi một thuở xuân son,
Đá xưa trên bãi rong mòn,
Biển nay chôn giữa vết son dấu đời.