Thứ Tư, tháng 1 08, 2014

* Giáp Ngọ

Đón chào mùa xuân tới,
Năm của tuổi đời ta,
Trọn một vòng giáp ngọ,
Trang lịch sáu mươi xa.

Ảnh Internet

Được mất gì không nhớ...
Quên hẳn sự đời qua,
Níu,vịn một nhành hoa,
Giữ chút tình đôi ta.

Giáp một ta ra đời,
Trên quê hương gãy đôi,
Giáp hai chung giềng mối,
Sao nghe mất nhau rồi.

Tìm sao được giáp ba!
Cho cuộc tình mưa hoa,
Cho nghìn năm đổi sắc,
Chung yên một lối về.