Thứ Năm, tháng 7 02, 2015

* Lờ

Nhiều câu thoạt đầu nghịch nhĩ,
Nghe hoài... thị kệ chúng đi,
Lầm lì chẳng thèm để ý,
Nhập tâm khổ thế nào hay!

Ảnh fb.

Món chay thời nay cũng đổi,
Mượn tên lừa dối lòng ngay,
Thảo nào chuyên tâm tu tập,
Có ai tin được cho thầy.

Lập đàng đọc kinh sám hối,
Mong trên thấu nỗi đắng cay,
Thoạt đầu nghe chừng nghịch nhĩ,
Nghe hoài ... trên cũng lờ đi !