Thứ Tư, tháng 7 08, 2015

*Lánh

Chim bay
trốn lạnh mùa đông,
Ta về bên nỗi trống không
lòng mình.

Ảnh Google

Bao lâu
còn nợ với tình,
Bấy lâu ta
một sinh linh khóc cười.

Gởi theo chim
nỗi buồn vơi,
Ta còn chăn ấm
chờ người nhớ mong.

Bao lâu
em chưa lấy chồng,
Bấy lâu
lục diệp tố không phai tàn.

Hôm qua
gặp ở đầu làng,
Ta xa
lánh bước nhường đường em đi.

Bóng chim di!
Tuổi xuân thì...