Thứ Ba, tháng 7 14, 2015

* Thanh

Chia sẻ cùng Anes Thanh trên facebook

Anes Thanh

Người về làm khách quê cha
Dâng hương giỗ me cả nhà đoàn viên
Chiều buồn ngồi trước mái hiên
Quạnh hiu không bóng mẹ hiền cha yêu!

Ảnh fb.

Bach Loc 

Rồi lại đi dẫu nhớ nhiều,
Mang trong lòng cả tình yêu quê nhà.
Dáng hiền Mẹ, cương nghị Cha,
Và... và người em gái cho ta nỗi niềm...