Thứ Năm, tháng 7 23, 2015

* Cà phê

Mình đã về đây
một sớm trưa !
Tri âm năm ấy
...vẻ hoang sơ.

Ảnh HX. Cà phê Tri âm,Pleiku.

Nắng mưa
nào biết ai mong đợi,
Cà phê đậm giọt
khách say mơ.

Vàng Giã Quỳ hoa
ngợp cả rừng,
Cho mình một thoáng
nhớ mông lung.

Có cô hờn dỗi
sao hờ hững!
Dù chỉ Tri âm
dẫu một lần...