Thứ Ba, tháng 7 21, 2015

* Lại nhớ

Ta ở bên đây
nỗi nhớ nhà,
Giữa mùa đông lạnh...
những xót xa,
Em hỡi hôm kia
chiều thưa nắng,
Góc vườn con vện...
ngóng chờ ta....!

Ảnh fb.

Lại nhớ nữa rồi
em biết không?
Nhìn em
ngày đó bước theo chồng,
Mây bay từng mảnh
rời tản mạn,
Tàn cuộc tình ta...
cái hư không.