Thứ Hai, tháng 7 06, 2015

* Làng tôi ven biển

Làng tôi
ven biển Thái bình,
Nước trời xanh thắm
ngát tình rồng tiên.
Quanh năm
mưa thuận nắng hiền,
Bao đời
lam lũ tinh chuyên...cần cù.

Ảnh của XT Bạch: Vũng Nồm Nhơn Lý, Quy Nhon. 

Cá tôm
duy chỉ nguồn thu,
Ấm no có được
công phu đã từng.
Yên vui
yêu cuộc thanh bình,
Qua rồi
bão táp chiến chinh điêu tàn.

Bấc Nồm chung
nhóm một làng,
Nổi trôi phiêu dạt
họp đàn sống chung.
Đồng tâm
cộng khó kết cùng,
Dựng xây tổ ấm
đây vùng đảo xa.

Lắm gian nan
rồi cũng qua,
Tô thêm
nét đẹp sơn hà bờ đông.
Triều cao
sóng ngả nghịch giòng,
Mà tâm người
chỉ một lòng vì nhau.

Xua tan giông gió
trên đầu...
Ngàn năm
bền bỉ với câu thề nguyền.
Bắc phương
một lũ cuồng điên,
Đừng mang
rối rắm nhiễu phiền về đây.

Biển Đông
hữu chủ hữu thầy,
Trộm đêm chẳng dễ
cướp ngày càng không!