Chủ Nhật, tháng 7 19, 2015

* Rồi

Rồi... em
... em lại ra đi,
Rồi... ta
... một kẻ tình si dĩ đành.

Ảnh fb

Van em đi ...
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn.

Bước dồn
trên lối sỏi mòn,
Em nghe sao được
sóng cồn dội đau.

Nhưng thôi ...
... thôi hãy đi mau,
Cho ta lần nữa
chút sầu nhân sinh.

Nhanh đi em,
Ta một mình...
Yêu em 
yêu cả dáng mình hôm nay.

Đắng cay kia,
rồi có ngày,
Tàn theo
như lá tuyết bay cuối mùa.

Ta quen rồi...
lánh cuộc đua,
Tìm vui
theo cánh én đùa
nắng trong !