Thứ Sáu, tháng 7 10, 2015

* Khác

Con nói bên này lạnh thấu xương,
Khăn ấm, bành tô muốn ra đường,
Đi sớm về khuya trời chưa sáng,
Bàng hoàng do dự nỗi hoang mang.

Ảnh Google.

Mẹ bảo bên đây nắng cháy đường,
Nóng sao là nóng xứ yêu thương,
Khác mùa Úc - Á chừng như lạ,
Nhớ khúc đồng ca... thuở đến trường!