Thứ Hai, tháng 7 27, 2015

* Đến thế mà...

Gởi Hằng & Mỹ ...hạnh phúc cô chú nhé!

Ta vẫn yêu em
như thuở nào!
Dẫu rằng 
ngày tháng hóa hư hao,

Ảnh Mỹ và Hằng trên fb.

Màu môi, mi mắt, 
và dung dáng,
Cả đến tâm mình 
lắm xanh xao....

Và mãi yêu em 
dẫu biết là,
Tình kia...
phút chốc tựa hương hoa,

Như ánh sao băng
đêm trời rộng,
Mem nồng 
bên chén rượu chiều qua.

Nhưng dẫu,
dẫu gì cũng yêu em...
Tình nghĩa đôi ta 
thật êm đềm,

Ví như 
nguồn suối thu trong vắt,
Tuôn dài chảy mãi 
một niềm riêng.

Em biết anh yêu
đến thế mà...
Về đi nghen
....gì cũng phai pha,

Cùng nhau sưởi ấm
mùa sương giá,
Tháng bảy Melbourne
lạnh cũng qua...