Thứ Hai, tháng 7 13, 2015

* Like

"Like"
không có trong từ điển bách khoa Việt ngữ,
Ngôn từ phổ thông trên facebook
của mạng thông tin miễn phí toàn cầu.

Ảnh fb.

"Like"
gốc nguồn Anh-Mỹ,
tiếng động từ có một nghĩa
đơn giản hiểu theo tiếng Việt là "thích".

"Like"
khi tôi bấm vào nó
như một lựa chọn cho yêu cầu có sẵn,
có phải tôi đã thích không ?- Chưa chắc .

Có người đã than phiền :
Cái nội dung tệ thế
mà sao tôi lại chọn "like"?
Anh đang bị gì vậy !

Tôi đã lại một phen giải thích,
Chọn "like" không có nghĩa là đã "thích",
mà chỉ một hàm ý "tôi đã xem qua",
bạn cùng tôi hiểu cho.