Thứ Năm, tháng 7 09, 2015

* Nhắn

Thường về nơi ấy
nghe anh !
Thăm màu diệp lục 
lúa xanh quê nhà.

Ảnh Qt và Mc fb.

Vắng người thương 
đất vẫn hoa,
Sao ai nỡ ...
bài tình ca giữa vời.

Lòng vòng
chim lượn có đôi,
Mênh mông 
trên cánh đồng trời bẵng mây.

Về nghe anh, 
bên khóm cây,
Bon sai nên kiểng 
dáng đầy tuổi mơ.