Thứ Hai, tháng 7 20, 2015

* Chắc

Biết chắc là
em thích đó mà,
Sao còn vờ vễnh
giữ nết na,

Ảnh fb.

Chìu anh chút xíu
cho vui nhé,
...thật ấy không đùa
chi nết na.

Anh chắc rằng
em cũng thích mà,
Vì... vì không phải
chuyện trăng hoa,
Yêu em
Anh nói là anh đã,
Phải... phải đó mà
tự hôm qua.

Cũng chắc là
em cũng chắc là
Đã phải lòng rồi
tự hôm qua,
Cái hôm cá Cỏ
chờ trăng mọc,
Bến Cát nhộn nhàng
em liếc... qua.

Chắc rồi chưa,
chưa chắc đấy nha !
Chỉ chút xíu thôi
anh thiệt là,
Trêu em cho tới
bao lâu nữa !
Chẳng chịu hứa đi
...hổng có cho...

Biết chắc là
em thích đó mà...