Thứ Ba, tháng 2 15, 2022

* Đêm qua

 Đêm qua mẹ không ngủ…
Biết mai con lại đi,
40 năm như thế,
Đã quen rồi chia ly.
Mỗi một lần như thế,
Cũng người tiễn người đi,
Mỗi một lần như thế,
Có gì khác nhau đâu,
Không có chi mô lạ,
Chỉ là tiễn nhau đi,
Nhưng rồi ai thấy được,
Cuộc buồn vui khác gì…
Ảnh fb bxl.
Đêm qua mẹ không ngủ,
Giống như là mọi khi,
Đứa nào về thăm mẹ,
Bịn rịn phút chia tay.
Con xăm xắp bảy mươi,
Đầu đội đôi màu tóc,
Hai tay đau khó dắt,
Chiếc va li thường ngày.
Lưng mẹ chừng còng lại,
Vẽ đầy số chín mươi,
Tay run, mắt hi hí,
Mim mỉm ừ con đi!

Đêm qua mẹ khó ngủ,
Mỗi lần mỗi đứa đi,
Mang vui buồn lẫn lộn,
Cuộc tha hương những … dài.
Cuộc ly hương mãi dài,
Chẳng đánh thức lòng ai,
Chỉ các con và mẹ,
Những cách xa mãi dài!
Đêm qua mẹ khó ngủ,
Nhiều chuyện ngắn sụt sùi,
Câu chuyện dài chưa dứt,
Bỏ lỡ chừng ngày mai…