Chủ Nhật, tháng 2 27, 2022

* Thậy kệ

 Thấy sao để vậy 
người ơi,
Suy diễn rối rắm 
mệt nhoài thân tâm.
Ảnh fb bxl
Thiên hạ sự 
biết đâu lần,
Bởi lẽ bởi lý 
vạn phần…đúng sai.
Phúc ai
nghe để ngoài tai!
Giữ tâm thanh tịnh
định thời vạn an.
Sửa mình ổn 
thật khó khăn…