Chủ Nhật, tháng 2 13, 2022

* Bãi tắm Trung Lương

 Đầu năm 
tắm biển Trung Lương…
Không lội được nữa 
cái phiền gieo đeo,
Ảnh fb bxl.
Năm nao bơi tuýt 
ra khơi,
Bây giờ chân sóng 
đứng ngồi nhìn rong.
Xót xa cái bụng
khó khăn…