Thứ Hai, tháng 2 14, 2022

* Cơm với mẹ

 Đi chơi đâu xa trưa cũng nhớ về nhà 
ăn cơm với mẹ,
Còn vài ba hôm 
gần gũi bên bà,
Ảnh fb bxl.
Gỏi ruốc khô, 
rau câu sông, canh cá hanh kho mẵn,
Hơn chén no rồi 
chẳng muốn ăn thêm.
Bà cứ giục 
ăn đi con… chén nữa.
Làm như thể … 
Úc châu không thể,
Không đủ gạo cơm 
nuôi dưỡng con mình,
Tấm lòng từ mẫu
tự trời sinh…
Thương con lo lắng 
thâm tình nào so?