Thứ Ba, tháng 2 08, 2022

* Hết Tết

 …Tết hết 
xuân còn mãi chán không?
Hỡi em 
thiếu nữ hổng có chồng,
Bao nhiêu Tết nữa 
em mới chịu?
…mới chịu đèo bồng 
vui với xuân!
Ảnh Internet.
…hết Tết còn Xuân 
nắng vẫn hồng,
Non xanh nước biếc 
tháng năm ròng,
Sắc xuân 
bàng bạc từ muôn lối,
…em chớ ngượng ngùng 
hãy vì xuân.