Thứ Năm, tháng 10 13, 2022

* Hề

vẫn cứ chè phê 
mỗi sáng ra,
có khác gì đâu 
mà hả hê? 
năm ba chuyện cũ 
vui buồn nhắc,
quá cảnh khổ đau 
sung túc hề!
Ảnh 181