Thứ Hai, tháng 10 03, 2022

* Về Hà Nội

 Ta về đây 
Hà Nội giữa mùa thu,
Không gian xanh 
đang núp bóng sương mù, 
Mưa phùn bay qua mắt em 
lên màu chàm tím,
Nhớ gì nhau 
chút tình xưa kỷ niệm.
Ta về đây 
tìm mùa thu Hà nội ...
Ảnh bxl
Thu còn đó 
lá chưa vàng trước ngõ,
Thu còn đây 
nhưng sao mãi ngắm tìm,
Như âm thầm 
lĩnh hội một điều thiêng,
Của thanh sắc 
một niềm riêng cốt cách.
Ta về đây tìm 
mùa thu Hà Nội.

Ta về đây 
chìm trong thu Hà Nội, 
Tắm sương đêm 
ngợp phố cổ cùng người, 
Bên Hồ Gươm vang vang
như nhạc hội,
Còn gì không 
cái vang bóng một thời!