Chủ Nhật, tháng 10 23, 2022

* Thoáng hư hao

 Lại về xứ Vũng 
thăm nhà,
Giữa sườn Núi Cấm 
đâu hoa lỡ mùa. 
Sóng ghềnh 
xao động sớm khuya,
Em đi năm ấy...
mãi mê phương nào? 
Hoa mười giờ 
thoáng hư hao!
Ảnh bxl