Thứ Hai, tháng 10 31, 2022

* Không có cái duy nhất

 Qua những cơn say xỉn vì men, 
lúc tỉnh táo mới biết đời sống tuyệt nhiên tuyệt diệu,
mình đã không uống quá nhiều rượu,
mà thật rồi đã uống nhiều loại đế khác nhau…
Ảnh Hồ Lệ Hoa
Bữa tiệc không phải một mình mà nên tiệc,
nhiều bạn bè nhiều phương gom về nhiều hương vị lạ lùng,
lắm rồi những cám dỗ,
và tôi đã không thể khướt từ nổi thú đam mê!
Như cuộc đời thường phong phú hóa,
tôi đã không bao giờ tôn thờ một giáo chủ duy lý độc tôn nào trong khi thế giới này có nhiều giáo triết lý tôn trọng nhân bản tuyệt vời.
và cũng như vào vườn xem hoa, 
xin đừng cho loại hoa nào là duy nhất đẹp!
Rồi với tình cảm riêng tư tôi chưa nịnh bợ khoát lát nói là mình chỉ yêu có một người mà thôi, 
Như vậy là đã không tự dối trá với chính mình!