Thứ Sáu, tháng 10 28, 2022

* Café một mình

 Sáng nay thức dậy muộn,
Ly cà phê tự pha,
Quy Nhơn mưa nặng hạt,
Tháng mười đầu đông qua...
Ảnh bxl
Không mưa dầm cũng bão, 
Trời tha đất không tha (*),
Rồi lũ lụt tràn qua, 
Tháng mười miền trung mà!

Quán bạn còn ngồi không?(**)
Có buồn chi trong lòng, 
Mưa gió gì không đến?
Chuyện hôm qua nửa chừng...

Câu chuyện nào kể tiếp, 
Tiền kiếp hay hậu lai,
Đời sống một không hai,
Chánh niệm định thiên thai!

Không nhìn mưa cửa quán, 
Tôi trông mưa trước nhà,
Vắng bóng người bạn cũ,(***)
Lòng bùi ngùi xót xa!

Chúng tôi người có tuổi, 
Nói không ngoa chưa già,
Bước chân hình thể bát,
Ngắn dài nhịp bốn ba...(*) Phương ngữ miền trung.
(**) bạn: Tín, Tạo, Nghi, Thuận ...
(***) chợt nhớ TXN đã yên nghỉ.