Thứ Sáu, tháng 10 21, 2022

* Hòn Chồng Ghềnh Ráng

 Hòn Chồng ở bãi đá Hoàng Hậu, Ghềnh Ráng, Quy Nhơn!
Ảnh bxl
Ai khéo xếp 
mỏng manh tựa lá,
Lại vững như trời đất 
nghìn năm, 
Trùng trùng 
nước xói gió xăm, 
Yêu thương mong ước 
vì anh em chờ...
Chẳng bơ vơ 
đời người là thơ,
Tình kia khi tỏ 
khi mờ bởi mây,
Cà phê sáng 
đậm men cay,
Nhịp tim khang khác 
hôm nay bấc về ...
Trời cuối thu 
sương giá u mê!