Chủ Nhật, tháng 10 16, 2022

* Chắt Quý bên bà Cố

 Chủ nhật Quý ở nhà, 
Quấn quýt trong lòng Cố,
Ê a muốn chuyện trò, 
Về bạn và thầy cô. 
Ảnh Ngoại Những.
Quý nay biết nói nhiều, 
Nhưng Cố thì nghe ít,
Câu đơn không biết hết,
Câu phức chẳng hiểu nhau. 
Bà yêu thương ôm Quý,
Vò đầu rồi nắm tay, 
Lòng trìu mến truyền nhau,
Quý ngoan vâng cúi đầu!