Thứ Ba, tháng 10 25, 2022

* Được mẹ đánh dầu

 Vai đau 
có Mẹ đánh dầu,
Đi xa luôn nhớ 
mau mau về nhà.
Cơm canh rau 
với dưa cà,
Gừng cay mắm mặn 
đậm đà tình thương.
Ảnh Đinh văn Minh.
Sao vẫn còn  
mãi tha hương,
WiFi, Facebook... như 
thường gần nhau.
Lần ni 
ở Quy Nhơn lâu, 
Nhõng nhẽo với Mẹ 
con đau vai này.
Còn nơi nào khác 
không đây?
Tay Mẹ chưa mỏi 
khớp này giảm mau.
Phép lạ từ lòng bàn tay ...