Thứ Bảy, tháng 3 25, 2023

* Đò chiều

 Đò chiều…còn đợi khách sao?
Người đi đò nhớ nhưng nào nhớ ai…
Đò chiều…một thú tiêu dao,
Qua sông mong khách đừng xao xuyến lòng…
Ảnh Google fb.
Đò chiều…không ngóng không mong,
Có qua thì chống chứ trông chờ gì…
Đò chiều…buông bỏ sân si,
Tham an thanh thản đường đi lối về.
Đò chiều…tỉnh ngộ cơn mê!