Chủ Nhật, tháng 3 05, 2023

* Khói thuốc

 Khói thuốc xì-gà
lâu lắm rồi … 
nồng thơm hương vị,
25 năm, 
một thoáng say sưa,
Ảnh Việt Quỳnh.
Như làn mây, lờ lững 
chiều về đâu đó,
Nỗi nhớ nào 
còn lại phút cô đơn … 
nhẹ nhàng, sâu lắng.
Đôi câu vọng cổ không lời 
vút cao ...