Thứ Sáu, tháng 3 17, 2023

* Rau đắng Tây Úc

Rau đắng đây 
kìa … giống nhau không?
Mọc hoang 
thành bãi tự nên dồng,
Xanh tươi khô héo 
trong thinh lặng, 
Ảnh bxl.
Cành lá thân vị đắng 
và nồng…
Thực nó tên gì 
chẳng biết đâu,
Nhớ chuyện năm xưa 
bà cụ nghèo,
Sống nhờ rau 
đắng qua ngày tháng,
Không cháu con 
cô quả nương dâu…
Rau đắng bên hồ 
những bãi hoang,
Luộc hay lẩu nhúng 
nặng đủa dòn,
Thơm lừng môi lưỡi 
mùi quên vị,
Chuộng hiền ngoan 
giữ mãi lòng son.