Thứ Bảy, tháng 3 18, 2023

* Vũng Nồm mùa hạ

 Vũng Nồm tôi 
của mọi người,
Nhưng khi chợt nhớ 
bồi hồi…mình thôi!
Ảnh fb.!
Từ kiếp nào 
tự bao giờ?
Biển xanh cát trắng 
sóng xô bạc đầu.
Mũi Kiềm 
én liệng tuôn mau,
Ríu ra ríu rít 
vàng nâu kho tàng.
Từng đàn cá khơi 
vội vàng,
Không sao tránh khỏi 
những giàn câu giăng.
Mùa sang mùa 
đêm bóng trăng,
Có thơ gió thoảng 
khi thăng khi trầm.
Về đây em 
khối tình nồng,
Chiều đi bóng ngã 
khuất dần non tây.
Về đây em 
mộng sum vầy,
Tình kia dẫu đã 
như mây vô thường.
Vũng Nồm nối kết 
yêu thương!