Thứ Bảy, tháng 3 25, 2023

* Khoai lạ

 Khoai lang 
cũng biến chủng rồi,
Tuy là thích dớt…
nhưng thôi 
nhịn thèm!
Ảnh fb
Không ăn được 
để 
nhém nhem,
Thấy thì
ngắm nghía…
đặt tên 
lạ lùng.
Lý tưởng chưa hẳn 
là của chung!