Thứ Ba, tháng 3 28, 2023

* Thu của Melbourne

 Thu của Melbourne, 
chẳng của tôi…
Sáng nay 
màu nắng nhạt qua trời,
Ảnh 2 men coffee.
Mây xa lơ lửng 
đâu hương sắc,
Chợt nhận ra 
rồi thu có tôi?
Còn thích chuộng hoa 
muộn trên cành,
Thu còn tô điểm nét 
màu tranh,
Không xanh 
như lá chờ sương sớm,
Ý của thu mơ 
khúc mộng lành.