Thứ Năm, tháng 3 23, 2023

* Mùi lạ

Mỗi loài động vật có mùi riêng?
Hương vị tự nhiên ngửi biết liền,
Sao nay gã bỗng nghe lạ lắm?
Ngẩn ngơ mơ tưởng một non Tiên!
Ảnh fb.!
Gã mãi mê nhìn cái chi đây?
Thỏm thơm phản phất chỗ nãy này,
Có gì khang khác trong đồng tộc,
Mũi mình mắc bệnh CoVid hay?
Tâm trí gã nay chắc đã già,
Không còn tha thiết chuyện trăng hoa,
Hương gì hoa nấy thôi mệt mỏi,
Những đam mê ở chốn Ta Bà!
Gã cứ dụi đầu ngửi như điên,
Như chưa lần được viếng đền thiêng,
Thả hồn bay bổng vùng hoan lạc,
Thấp hèn chi nghĩ đến thêm phiền!
Chuyện thế thôi triều cương nghiêng ngửa,
Nhiêu đó thôi đạo lý suy đồi,
Cũng là động vật tầm thường thôi,
Người mê tội lỗi cho đời khổ đau…