Thứ Sáu, tháng 3 08, 2024

* Suối Tà Má

Những nhánh sông vô tình 
ngang dọc,
Đi qua rồi 
đến khúc nhớ Sông Côn,
Nguồn sâu, suối lớn … 
núi tiếp nối chập chờn,
Đâu đây còn vọng 
Tây Sơn cuộc thề!
Ảnh fb bxl
Sớm mùa xuân 
nắng đẹp lúa xanh ngát miền quê,
Gió nồm nhè nhẹ 
bên cồn về gieo hương,
Nửa thế kỷ xa nhau 
sao kể xiết tình thương,
Hầm Hô chưa cạn 
mình còn chờ nhau…
Chuyện xưa nay 
những chiếc cầu mục hư rồi sửa lại,
Còn tình người 
với lắm nỗi xót xa,
Lúa mạ non
cỏ tươi mát đường qua,
Nghiệp duyên sinh tạo 
bản do vô thường.

Google dịch:

Unintentional river branches
horizontal and vertical,
Passed by
to the memory of Con River,
Deep sources, large streams...
The mountains continue to waver,
Somewhere there is still hope
Tay Son oath!
Early spring
Beautiful sunshine, green rice fields in the countryside,
The wind blew gently
Next to the dunes, sowing incense,
Half a century apart
How can I describe love?
Ham Ho is not exhausted yet
I'm still waiting for each other...
A story from the past
bridges that were damaged and then repaired,
And human love
with much sadness,
Young rice seedlings
fresh grass passing by,
Karma creates
due to impermanence.