Thứ Bảy, tháng 3 30, 2024

* Hẹn gặp nhau nhé

 Chiều qua 
vừa mới ra trường,(*)
Sáng nay ồ lạ
nghê thường 50 năm!(**)
Nhớ thương em 
yêu mến anh,
Hẹn gặp nhau nhé! 
vẽ tranh cuộc đời…
Ảnh Nguyễn Dũng.
Bước chân nào ngại 
trùng khơi,
Lòng mình trải rộng 
giữa trời bao la.
Như vui 
đoàn tụ một nhà,
“Lửa tàn”… năm ấy 
chẳng qua “lửa tàn”.(***)
Những con tim 
giữ sắc vàng,
Rạng ngời vô giá 
trên ngàn lối đi…
Một niềm tin 
đạo người“Thầy”!
Giáo, đức, trí, dũng…
đó đây khuôn thành.
Về Quy Nhơn 
hiệp tri âm,
Sẻ chia hưng thịnh 
thăng trầm đời nhau.
Nhọc nhằn 
và những thương đau…
Siết chặt tay nắm tròn câu 
ân tình.
50 năm gặp lại được mình!

(*)    Sư Phạm Quy Nhơn, khoá 11(72-74).
(**) 1974-2024.
(***)Đêm mãn khoá thầy HT. Trần Văn Mẫn đã có bài phát biểu thật tuyệt vời với tựa đề là “ Câu chuyện lửa tàn “!

Google dịch:

Yesterday afternoon
Just graduated from school,(*)
Come back this morning
Normally 50 years!(**)
Remember to love me
love you,
See you soon!
painting life...
Don't hesitate to step
ocean,
My heart is open
amidst the vast sky.
Like fun
reunite a family,
“The fire died out”… that year
It's just that "the fire is gone".(***)
Hearts
keep yellow,
Priceless radiance
on thousands of paths...
A belief
teaching people "Teacher"!
Education, virtue, wisdom, courage...
Here and there the mold forms.
About Quy Nhon
tri sound union,
Share prosperity
ups and downs of each other's lives.
Fatigued
and the pain…
Tighten your hands and grasp the hook
Love.
50 years to see you again!

(*) Quy Nhon Pedagogy, course 11 (72-74).
(**) 1974-2024.
(***)The night of graduation, teacher HT. Tran Van Man gave a wonderful speech titled "The Story of the Burning Fire"!